woensdag 17 september 2014

Frans leren met een adventure game: Les Éonautes

Uitgelicht uit de Databank Games

De komende tijd breng ik in deze blog regelmatig een van de games uit de Databank Games voor het voetlicht, met alle informatie die je kunt gebruiken om de game effectief in te kunnen zetten.
Met name entertainment games kunnen vaak voor verschillende leerdoelen worden ingezet. Elk van die inzetmogelijkheden wordt dan apart in de Databank opgenomen. 

Wat is Les Éonautes?

Les Éonautes is een serious game om Frans te leren. Anders dan de meeste games die voor vreemde talen onderwijs gebruikt worden, is dit een spel waarin de gameplay functioneel is. Het is een adventure game waarbij leerlingen door de tijd reizen, voorwerpen verzamelen en gebruiken, gesprekken voeren en dat alles met het doel om missies tot een goed einde te brengen. 
Van de site: 'Je kruipt in de huid van een universiteitsstudent uit de toekomst. Door een grote informatica bug gaat er veel geschiedenis verloren. De student keert terug naar het verleden om vergeten voorwerpen en verhalen terug te vinden. Hij reist naar de tijd van de Galliërs, naar de middeleeuwen, naar het Versailles van de 17de eeuw, naar het jaar 1900 en naar de jaren 60.
Dialogen in het Frans, grammaticavragen en woordenschat-oefeningen leiden je verder door het avontuur.'
Les Éonautes werd gemaakt door Almedia met de steun van het Franse Ministerie van Onderwijs.
Les Éonautes is een web based Flash game.


Inzetbaar voor:

Frans, woordenschat, grammatica, conversatie, uitspraak, schrijfvaardigheid, begrijpend lezen, luistervaardigheid.

Didactische tips

 • In de game wordt uitgegaan van de volgende leerprincipes: immersie, actief leren, authentiek leren, feedback.
  Na 3 x fout komt het goede antwoord. Als de speler iets niet begrijpt, kan hij lezen en/of luisteren. De gesproken informatie wordt ook schriftelijk weergegeven.
 • In de game kan Frans worden geleerd op niveau  A2 van CERF.  Niveau A1, B1 en B2 zijn in ontwikkeling.
 • Volgens de site Playful Learning is de game bruikbaar in zowel het PO als het VO, maar voor PO zou de game wel eens (te) moeilijk kunnen zijn.
   
 • Het gaat in de game om de volgende leerdoelen: schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (vervoeging, woordenschat, spelling), begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Ook de Franse cultuur en geschiedenis spelen een rol in de game.
  Bij opties in conversaties etc. kan gekozen worden uit mogelijke antwoorden, maar moet de leerling soms ook zelf wat opschrijven (woorden en zinnen). Herhalen van uitspraken is mogelijk.
   
 • ​Er is een individuele versie en een versie voor de klas. De docent vervult dan een rol binnen het spel. Interacties met anderen verlopen via chat. De docent heeft een console waarmee hij de voortgang van de leerlingen kan volgen en met hen kan communiceren.
 • De leerling heeft de volgende tools:
  • Interactie met bepaalde objecten / personages als een oog verschijnt. Hij kan de naam van het object of karakter krijgen, de uitspraak van een woord horen en de lijst van acties die worden uitgevoerd met het object / persoon zien.
  • Luisteren naar een bericht of dialoogvenster en de geschiedenis van de gesprekken bekijken.
  • ​Feedback op het slagingspercentage aan het einde van de missie. 
 • Op deze wiki zijn ook wat kritische opmerkingen over de game te vinden. De feedback is niet gedetailleerd genoeg, er is geen geen uitleg bij fouten, en bij de totaalscore wordt geen specifieke uitleg gegeven.
  Tooltips om de functies van de iconen aan te geven zouden handig zijn (oog, hand, spreker). Voor hulp moet de speler nu naar het help menu en daar alle informatie lezen - wat ingewikkeld kan zijn voor wie het Frans (nog) niet goed beheerst. 

Flexibiliteit en samenwerking

Spelers kunnen hun voortgang vastleggen. Op die manier is de game, die op zich behoorlijk uitgebreid is, goed binnen een lesuur in te passen. Leerlingen zouden samen missies kunnen uitvoeren.

Beschikbaarheid

De game wordt via een licentie gespeeld, individueel of voor de klas. Een klasselicentie kost 67 Euro, een individuele licentie kost 20 Euro. Llicenties zijn hier te koop.
Een demoversie van de game kan hier gespeeld worden.

Probeer de Databank Games uit met een gratis account. Je kunt daarmee games zoeken en het forum gebruiken. Extra informatie zoals je die hier ziet krijg je met een premium account (30 Euro per jaar) of een schoolaccount (300 per jaar, ongeacht het aantal gebruikers). 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten