donderdag 23 september 2010

Game On op de NOT

Donderdag 27 januari ga ik op de NOT een verhaal houden, met als titel Serious games of serious gaming. De korte inhoud:

'Games zijn een geweldig leermiddel, maar niet om de redenen die je vaak hoort. De meerwaarde van games ligt in de mogelijkheid om zaken aan te leren die moeilijk via andere leermiddelen aangeleerd kunnen worden. Wat games meer onderwijspotentie geeft dan simulaties zijn de elementen die maken dat een gamer op het puntje van zijn stoel blijft zitten. Serious games ontberen die elementen doorgaans. Het serious inzetten van bestaande games is een betere èn aanzienlijk goedkopere optie. Prikkelende voorbeelden om u op goede ideeën te brengen en ook aan de ‘hoe’ vraag wordt tijdens deze presentatie de nodige aandacht besteed'.

Ik vind dit een mooie gelegenheid om de leerpotentie van bestaande games onder de aandacht te brengen, omdat de NOT naar mijn idee een van de weinige beurzen is waar daadwerkelijk ook (redelijk) veel docenten komen, en daar gaat het in het onderwijs toch in de eerste plaats om. Beurzen als Onderwijs & ICT en het IPON gaan veel te veel over technische snufjes, terwijl het toch algemeen bekend is dat innovaties niet 'technology driven' verlopen. Er zijn niet veel gelegenheden waarbij docenten informatie krijgen over hoe die nieuwe snufjes het best ingezet zouden kunnen worden, maar daar lijkt nu langzamerhand toch een kentering in te komen.