donderdag 28 oktober 2010

Games voor ouderen: een brave new world, maar voor sommigen iets té brave

Gelukkig zijn ouderen inmiddels ook ontdekt als doelgroep als het om gaming gaat. Er valt nog zoveel te winnen bij deze doelgroep als het gaat om bewegen, sociaal isolement, hersens up to date houden, nog het gevoel hebben daadwerkelijk deel uit te maken van de maatschappij!
Enige tijd geleden was ik bij 'Spelend wijs: wegwijs in het gebruik van serious games in de ouderenzorg’, georganiseerd in het kader van Zorgen voor Morgen. Tijdens die dag werden o.a. gameconcepten gepresenteerd die waren ontwikkeld tijdens een 'game-jam'. Al die concepten waren vooral gericht op de vraag: hoe krijg je ouderen (weer) meer in beweging. 's Middags mochten we zelf aan de slag om concept games te bedenken die een antwoord moesten vormen op een van de problemen waar ouderen mee worstelen. Een verslag van de bijeenkomst is te vinden op http://www.zorgen-voor-morgen.nl/nieuws/bijeenkomst-spelend-wijs-een-groot-succes

De game-jam concepten die 's morgens werden gepresenteerd maakten voor mij één ding duidelijk: het is blijkbaar moeilijk je in ouderen te verplaatsen als dat nog een 'ver van je bed' show is. Anders kan ik niet verklaren waarom die concepten over hert algemeen zo'n hoog big brother gehalte hadden en zo weinig overlieten van de privacy van de doelgroep. Als oudere in een bejaardentehuis wil je echt niet dat het personeel en je medebewoners aan een afbeelding naast je deur op de gang kunnen zien of je wel braaf je wandelingetje hebt gemaakt, hoe fraai die afbeelding ook moge zijn (een bloem in dit geval). Of wat te denken van een mechanische kleinzoon die je op gezette tijden de obligate vraag stelt hoe het met je gaat, erop toeziet dat je je familie regelmatig belt en tegen andere mechanische kleinzoons pocht over de verrichtingen van 'zijn opa'!
Het idee dat er met games heel wat te winnen valt bij ouderen had ik al eerder, maar heeft mij sindsdien niet meer losgelaten. Wat mij betreft zou zo'n game aan drie voorwaarden moeten voldoen:
- géén schending van privacy!
- de game helpt je het gevoel te (her)krijgen nog iets te betekenen voor de maatschappij
- de game helpt om het sociale isolement te doorbreken.
Steeds meer ouderen zijn intussen pc gebruikers geworden en dat is een prima ontwikkeling, die zeker werkt bij het laatste punt, sociaal isolement. Er is echter ook een grote groep voor wie een computer - net zoals tal van andere apparaten - niets anders dan geheimen heeft en voor wie dat ook zo zal blijven, zo groot is hun angst voor alles waar meer dan één knop aan zit. Die groep sterft natuurlijk op een gegeven moment uit, maar mensen worden steeds ouder en intussen kan deze groep die geweldige uitbreiding van je grip op de wereld die internet heet wel vergeten. Juist voor deze groep ben ik daarom aan het broeden: er moet toch een game te bedenken zijn die niét via de pc gespeeld hoeft te worden of anders op iets dat maximaal eenvoudig te bedienen is en wèl voldoet aan alle voorwaarden die ik hierboven genoemd heb?
Ik ben er nog niet uit, dus als je ideeën hebt, graag!