zaterdag 20 maart 2010

Met gaming kun je de wereld verbeteren!

Jane Mcgonical heeft een nog veel optimistischer visie op gaming, en dan vooral op on line gaming dan ik! Al die power, al die inventiviteit, al die focus, al dat optimisme die gamers inzetten wanneer ze on line bezig zijn kan worden aangewend om de wereld te redden. De kans is groot dat je bij deze video in twintig minuten hetzelfde scala aan emoties doorloopt als ik: van 'sceptisch' naar 'benieuwd' naar 'zeer geïntersseerd'tot 'ja, verdomd!'

woensdag 17 maart 2010

Groep research Virtuality

Naar aanleiding van de netwerktafel Serious Gaming is een aantal werkgroepen in het leven geroepen: Visie, Business Case, Body of Knowledge en Research. Je vindt deze groepen als subgroep bij de groep Virtuality op Linkedin.
Omdat ik vind dat er veel te weinig goed onderzoek gedaan wordt naar games in het onderwijs - en de mogelijkheden hierbij eerlijk gezegd ook niet wat je noemt overhouden - ben ik trekker van de Research groep geworden. Er hebben zich inmiddels een aantal mensen voor deze groep opgegeven, maar er is zeker nog plek voor wie onderzoek op dit gebied graag zou willen helpen bevorderen.
Op 29 maart heb ik voor deze groep een eerste bijeenkomst gepland. We nemen dan vast een voorschot op de Surf netwerkdag op 14 april, waarbij onderzoek het thema is voor het middagprogramma van onze SIG. Als je dus niet kunt: geen nood, de echte aftrap is op 14 april.
Deze bijeenkomst is bedoeld als eerste kennismaking met de leden van deze groep en als inventarisatie van wat we zouden willen en kunnen doen.
Tijd: 9.30 - 12.30
Plaats: Zaal Vk2, Surf Foundation, Graadt van Roggenweg 340.

Geïnteresseerd? Je kunt je aanmelden bij de subgroup Research, van de discussiegroep Virtuality op Linkedin. Wil je op de bijeenkomst van 29 maart komen, stuur me dan even een mailtje (game.ondd@gmail.com). Voor de Netwerkdag op 14 april kun je je tot 7 april opgeven.

dinsdag 16 maart 2010

In Schotland weten ze van wanten met COTS games!

In tegenstelling tot hier in Nederland is in andere landen allang het besef doorgedrongen dat inzet van COTS games in het onderwijs het ei van Columbus is. Schotland hoort daar zeker bij. Derek Robertson van het Consolarium heeft diverse geweldige ideeën wat dat betreft. Eén ervan is te zien op deze site . Kinderen aan het begin van de onderbouw leren lezen, schrijven, samenwerken, biologie, ontwerpen en bouwen, digitaal communiceren en informatie verzamelen door de geniale manier waarop de game Nintendogs wordt ingezet

woensdag 10 maart 2010

Koopkracht van LLink doet wat aan het negatieve imago van games!

Het programma Koopkracht van LLink wijdt er maar liefst een hele uitzending aan om tegenwicht te bieden aan het negatieve imago dat gaming de laatste tijd in de media heeft. Gaming wordt bekeken vanuit diverse gezichtspunten. Zo geeft Keith Bakker een heel wat genuanceerder beeld van verslavingsrisico's dan je zo zou denken, worden games bezien vanuit de religie, zie je leerlingen met een game aan de gang op een school en mag ik vertellen wat je zoal van games kunt leren.
De uitzenddatum staat nog niet helemaal vast; zeer waarschijnlijk wordt dat 1 april.

dinsdag 2 maart 2010

Berichtgeving over games is zwarter dan nodig

'Waarschuw tegen gameverslaving'
ROTTERDAM (ANP) - De game-industrie moet net als de gok- en tabaksbranche waarschuwen tegen verslavingen. Het onderzoeksinstituut IVO uit Rotterdam doet de industrie in een rapport dat dinsdag verscheen, enkele suggesties
.

'Internetspel: nog gevaarlijker dan gedacht' kopt een artikel vandaag in Trouw.


De beeldvorming rond games is doorgaans weinig genuanceerd: òf ze worden bejubeld vanwege het grote potentieel aan positieve effecten, òf ze worden verketterd vanwege het gevaar voor verslaving en de mogelijke effecten van geweld in games. De laatste tijd is vooral de 'zwarte kant 'in beeld.
Natuurlijk ligt ook hier de waarheid een stuk dichter bij het midden. Gaming kan verslavend werken, zeker, maar dat geldt maar voor een erg kleine groep. Volgens een onderzoek van Jeroen Lemmens is 2% van de gamende jongeren verslaafd. Afgezet tegen andere gedragsproblemen is dat relatief weinig. Toch wordt er in de berichtgeving over gaming nogal stevig op de 'waarschuwende vinger' ingezet. Dat is jammer, omdat games een geweldig leermiddel kunnen vormen, mits op de juiste wijze ingezet en voor de juiste leerdoelen.
Ik probeer nu reen project van de grond te krijgen dat erop gericht is de mediawijsheid van ouders en docenten rond gaming te vergroten. Meer info hierover is te vinden op Linkedin, bij de groep Virtuality