donderdag 26 februari 2015

Leerlingen VO doen game onderzoek!

Onderzoek naar de effecten van games in het onderwijs kan helpen om dit geweldige leermiddel meer ingevoerd te krijgen in het Nederlandse onderwijs. Terecht willen docenten graag weten of een game daadwerkelijk tot de beoogde leerresultaten kan leiden.
Game Onderwijs Onderzoek heeft al het een en ander aan onderzoek uitgevoerd en is daarbij gelukkig niet de enige!Echt uniek is dat er nu ook effect onderzoek is uitgevoerd door VO leerlingen. Cas Huisman en Ricardo Roebers hebben in het kader van hun PWS onderzocht of een game voor biologie tot betere leerresultaten leidde dan een reguliere les. Ze gebruikten daarvoor Cellcraft, een game over cel biologie. Uit hun eindrapport: ‘In het spel moeten de leerlingen hun cel zo goed mogelijk beschermen tegen virussen door het maken van bepaalde enzymen. Onder het spelen worden aan de leerlingen steeds nieuwe onderdelen van de celbiologie geïntroduceerd. Er wordt stapsgewijs uitgelegd wat het nieuwe onderdeel is, en wat het doet. Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd aan de hand van de eerste twee levels van Cellcraft.’

Leerlingen uit de brugklas kregen eerst een introductie les over de begrippen die in de game aan de orde kwamen, plus een toets over hun voorkennis. Daarna volgde een les met opdrachten voor de controlegroep en een game les voor de experimentele groep, gevolgd door een natoets. Cas en Ricardo hebben de lessen en de toetsen in elkaar gezet, samen met hun begeleidster, de biologie docente van de eerste klas. Ze hadden mij gevraagd om tips voor hun onderzoek, wat ik natuurlijk heel graag gedaan heb.

Helaas bleken er geen verschillen in leerresultatentussen de beide groepen; de game leidde dus niet tot meer kennis over celbiologie.
Cas en Ricardo zeggen daar het volgende over in hun discussie:
We denken dat de hypothese niet uitgekomen is omdat het abstractieniveau van de lesstof te hoog ligt voor de eersteklassers. Eersteklassers hebben nog geen abstract denkniveau, wat hogere klassen wel hebben. In de eerste klas moet alle stof nog concreet gegeven worden, wat niet het geval was bij dit spel. We hebben ze meteen lesstof voorgelegd die pas in de vierde klas behandeld wordt. Dit ging waarschijnlijk te snel voor de leerlingen waardoor ze het niet goed konden onthouden. De basis van de leerlingen was nog niet goed genoeg om de stof allemaal te begrijpen.’
Ook vragen ze zich af of het feit dat de game in het Engels was het gebrek aan resultaten kon verklaren. Ze hadden wel gezorgd voor een woordenlijst, die leerlingen tijdens het spelen konden raadplegen.
De game zelf was wellicht ook te moeilijk, denken ze. ‘De leerlingen snapten het spel ook niet allemaal even goed, waardoor sommigen de stukjes tekst over sloegen. In deze stukjes tekst stond de lesstof uitgelegd, dus wanneer deze overgeslagen worden, wordt de potentie van de game niet volledig benut.’

Naar mijn idee speelde de aard van de game hier een belangrijkere rol dan de moeilijkheidsgraad. Cellcraft vond ik meer een bij de hand genomen simulatie.  De verhaallijn had weinig te maken met wat je moest doen, namelijk nadoen wat er voorgedaan was. De makers lijken gedacht te hebben: alles wat een scorebord heeft is een game, no matter hoe je die score krijgt (in dit geval wordt die in je schoot geworpen). Het is in feite één grote kennispresentatie, met animaties waarmee je die kennis dan zou kunnen oefenen. Zelf ervaren en uitproberen is dan helemaal niet aan de orde.
Games waarbij de gameplay functioneel is voor het doel dat je wilt halen (zoals bijvoorbeeld de game Extinct) blijken vaker tot resultaten te leiden dan de zg. ‘broccoli met chocoladesaus games’, games die puur gericht zijn op de motivatie van leerlingen. Iets dat je niet lekker vindt (leren) gaat eerder naar binnen als je er een lekker sausje overheen gooit (gamen), is daarbij  het idee.

Resultaten of niet, het is absoluut hoopvol voor de toekomst van games in het Nederlandse onderwijs dat leerlingen daar zó gemotiveerd voor zijn dat ze daadwerkelijk een heel onderzoek opzetten en uitvoeren, want dat is niet niks! Hulde voor Cas en Ricardo!


vrijdag 6 februari 2015

Databank Games 2.0 is nu on line!

Met blijdschap kondigen wij u aan:

Databank Games 2.0!De Databank Games is grondig herzien, met dank aan de gebruikers die feedback hebben gegeven!
Natuurlijk is de Databank Games onverminderd de beste vindplaats voor games in het onderwijs, maar qua gebruik is er heel wat verbeterd, zoals:  
  • bij het zoeken naar games krijgt u net als bij Google suggesties voor trefwoorden; zo heeft u een duidelijker beeld van wat er op dat moment aan games in de Databank zit
  • zoektermen blijven staan na een zoekactie
  • de homepage is in een nieuw, aantrekkelijker jasje gestoken
  • en last but not least: ook met een gratis account kunt u profiteren van al de gebruiksinformatie die de Databank rijk is, via Pay per Game (iDEAL). Voor een gering bedrag krijgt u alle informatie over de game waarin u geïnteresseerd bent.

Kom snel een kijkje nemen op Databank Games 2.0!
Databank Games:  http://www.databankgames.nl/

Met dank aan Databankbouwer Hub Smulders!