dinsdag 19 augustus 2014

Een game voor kunst kijken: ARTigo

Uitgelicht uit de Databank Games

De komende tijd breng ik in deze blog regelmatig een van de games uit de Databank Games voor het voetlicht, met alle informatie die je kunt gebruiken om de game effectief in te kunnen zetten.
Wat is Artigo?

ARTigo is het soort game waarbij spelers spelenderwijs bruikbare data opleveren voor de wetenschap, in dit geval kunstgeschiedenis (social image tagging). In verschillende spelvormen bedenk je labels voor reproducties. Je speelt daarbij tegen iemand anders die on line is. Voor labels die je medespeler ook noemt of die eerder door anderen genoemd zijn krijg je punten. Je kunt een account aanmaken en zo je scores wereldkundig maken. Aan het eind van elke game krijg je informatie over de betreffende kunstwerken, plus de labels die je bedacht hebt.
ARTigo is ontstaan vanuit de volgende doelstelling.
'Kunstgeschiedenis houdt zich vooral bezig met de originele kunstwerken, maar vaak ook met de reproducties daarvan. Daar zijn er intussen miljoenen van te vinden op internet. Maar hoe vind je die? Welke criteria moet je daarvoor gebruiken?
Omdat geautomatiseerd zoeken nog niet goed mogelijk is wijzen we sleutelwoorden toe: metadata. Dat kost ontzettend veel tijd; er zou heel wat mankracht voor nodig zijn. Daarom betrekken de makers van de game het publiek hierbij. Wie labels levert, kan ze zelf ook gebruiken voor onderzoek' .


Er zijn verschillende varianten van de game te spelen, waarvan er twee nog in de beta versie zijn. 
ARTigo:
Je krijgt 5 kunstwerken te zien waar je zoveel mogelijk labels voor moet bedenken. Die labels kunnen over van alles gaan: over de inhoud, de stijl, maar ook over de emoties die het kunstwerk bij je oproept. Je speelt tegen een medespeler uit eerdere ronden of in real time. Je ziet de labels die je ingevoerd hebt op het scherm staan:
Zwarte labels zijn niet eerder genoemd en leveren nul punten op.  
Donkerblauwe labels matchen met die van je medespeler en leveren 25 punten op.
Lichtblauwe labels zijn eerder genoemd: vijf punten. 
ARTigo taboo
Er wordt een aantal woorden toegevoegd die je niet mag gebruiken, omdat ze al geverifieerd zijn. 
Karido:
De spelers krijgen negen kunstwerken tegelijk te zien. De ene speler beschrijft een kunstwerk en de andere speler raadt welke dat is. Hoe meer de kunstwerken op elkaar lijken, hoe moeilijker het is om goede onderscheidende labels te vinden. De 'rader' kan vragen stellen in de vorm van labels, waarop de beschrijver ja of nee kan antwoorden. Zodra een kunstwerk geraden is, kan de beschrijver een volgende kiezen.
Je kunt een tijdslimiet kiezen (90 seconden) of een maximaal aantal beurten (30). 

In beta: Tag a tag en Combino. In deze varianten gaat het om combinaties van labels.
Er zijn nog twee games in de maak: Eligo, over de vertaling van labels en Sentiment: gericht op emotionele tags. Didactische tips en lesmateriaal

  • De verschillende varianten zijn gericht op verrschillende soorten labels: 'oppervlakkig'’ en ‘diep-semantisch’ (op emotioneel niveau).  De games zijn niet voor onderwijsdoelstellingen gemaakt, maar lenen zich daar wel goed voor. Spelers leren goed naar kunst te kijken en doen daarnaast kennis over de kunstwerken in de games op.
  • Bij ARTigo gaat het vooral om het verzamelen van labels op zich, of die nu oppervlakkig zijn of diep semantisch. Gebruik deze game bijvoorbeeld voor 'kunst leren kijken' in het vo.
  • Bij Karido wordt een beroep gedaan op het onderscheidend vermogen. Deze game is meer gericht op het genereren van diep semantische labels en ook moeilijker dan ARTigo. Karido zou, behalve in het vo ook goed ingezet kunnen worden in het hoger onderwijs.
  • Dat geldt ook voor Tag a Tag en Combino. Ook deze games zijn op diepere semantische labels gericht, omdat het hier gaat om combinaties. Bij combinaties van labels is meer inleving en soms ook kennis vereist. 
  • Het lijkt vooralsnog niet mogelijk om medeleerlingen als partner te kiezen. Ik heb de makers gevraagd of dat in de toekomst wel beoogd wordt. 
  • Er is geen specifiek lesmateriaal voor ARTigo.

Randvoorwaarden en beschikbaarheid

Geen specifieke randvoorwaarden; deze game kan on line gespeeld worden. 
Allo ARTigo games kunnn hier gratis online gespeeld worden. Je kunt een account aanmaken en zo je scores wereldkundig maken.

Flexibiliteit en inzetbaarheid

De games kunnen in korte tijd gespeeld worden, zodat ze makkelijk kunnen worden ingezet in de les. De games zijn inzetbaar voor kunst, observeren, ckv, kunstgeschiedenis.

Samenwerking

Je speelt tegen - maar eigenlijk ook mèt - een medespeler on line. Overeenkomstige labels leveren meer punten op!
Leerlingen zouden ook samen, in overleg tegen hun onzichtbare medespeler kunnen spelen.
Het lijkt vooralsnog niet mogelijk om medeleerlingen als partner te kiezen. Ik heb de makers gevraagd of dat in de toekomst wel beoogd wordt. 


Onderzoekgegevens

Informatie over de constructie en achtergronden van de games is hier te vinden. In het artikel wordt dieper ingegaan op het onderscheid tussen “oppervlakkige labels’ en ‘diep-semantische labels’ (op emotioneel niveau) en de koppeling hiervan met de verschillende games.
Het gaat de makers van de games niet alleen om de labels zelf; die worden ook als data gebruikt voor analyse (overeenkomsten etc) in kunstgeschiedenis onderzoek. Bij de 'combinatie games' die nu nog in de beta versie zijn kan ook informatie worden verzameld over wat labels eigenlijk inhouden: wat is bijvoorbeeld bruin in 'bruin paard'? Dat kun je achterhalen door naar andere combinaties waarin bruin voorkomt te kijken.

Ervaringsgegevens

Er zijn meer dan 48.000 afbeeldingen van kunstwerken beschikbaar. In oktober 2013 waren er meer dan 6 miljoen labels gegeven. Gemiddeld zijn er 144 bezoekers per dag, waarvan er 44 meerdere malen terugkomen. Er zijn 169.000 accounts.

Probeer de Databank Games uit met een gratis account. Je kunt daarmee games zoeken en het forum gebruiken. Alle extra informatie zoals je die hier ziet krijg je met een premium account (30 Euro per jaar) of een schoolaccount (300 per jaar, ongeacht het aantal gebruikers).