woensdag 17 september 2014

Frans leren met een adventure game: Les Éonautes

Uitgelicht uit de Databank Games

De komende tijd breng ik in deze blog regelmatig een van de games uit de Databank Games voor het voetlicht, met alle informatie die je kunt gebruiken om de game effectief in te kunnen zetten.
Met name entertainment games kunnen vaak voor verschillende leerdoelen worden ingezet. Elk van die inzetmogelijkheden wordt dan apart in de Databank opgenomen. 

Wat is Les Éonautes?

Les Éonautes is een serious game om Frans te leren. Anders dan de meeste games die voor vreemde talen onderwijs gebruikt worden, is dit een spel waarin de gameplay functioneel is. Het is een adventure game waarbij leerlingen door de tijd reizen, voorwerpen verzamelen en gebruiken, gesprekken voeren en dat alles met het doel om missies tot een goed einde te brengen. 
Van de site: 'Je kruipt in de huid van een universiteitsstudent uit de toekomst. Door een grote informatica bug gaat er veel geschiedenis verloren. De student keert terug naar het verleden om vergeten voorwerpen en verhalen terug te vinden. Hij reist naar de tijd van de Galliërs, naar de middeleeuwen, naar het Versailles van de 17de eeuw, naar het jaar 1900 en naar de jaren 60.
Dialogen in het Frans, grammaticavragen en woordenschat-oefeningen leiden je verder door het avontuur.'
Les Éonautes werd gemaakt door Almedia met de steun van het Franse Ministerie van Onderwijs.
Les Éonautes is een web based Flash game.


Inzetbaar voor:

Frans, woordenschat, grammatica, conversatie, uitspraak, schrijfvaardigheid, begrijpend lezen, luistervaardigheid.

Didactische tips

 • In de game wordt uitgegaan van de volgende leerprincipes: immersie, actief leren, authentiek leren, feedback.
  Na 3 x fout komt het goede antwoord. Als de speler iets niet begrijpt, kan hij lezen en/of luisteren. De gesproken informatie wordt ook schriftelijk weergegeven.
 • In de game kan Frans worden geleerd op niveau  A2 van CERF.  Niveau A1, B1 en B2 zijn in ontwikkeling.
 • Volgens de site Playful Learning is de game bruikbaar in zowel het PO als het VO, maar voor PO zou de game wel eens (te) moeilijk kunnen zijn.
   
 • Het gaat in de game om de volgende leerdoelen: schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (vervoeging, woordenschat, spelling), begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Ook de Franse cultuur en geschiedenis spelen een rol in de game.
  Bij opties in conversaties etc. kan gekozen worden uit mogelijke antwoorden, maar moet de leerling soms ook zelf wat opschrijven (woorden en zinnen). Herhalen van uitspraken is mogelijk.
   
 • ​Er is een individuele versie en een versie voor de klas. De docent vervult dan een rol binnen het spel. Interacties met anderen verlopen via chat. De docent heeft een console waarmee hij de voortgang van de leerlingen kan volgen en met hen kan communiceren.
 • De leerling heeft de volgende tools:
  • Interactie met bepaalde objecten / personages als een oog verschijnt. Hij kan de naam van het object of karakter krijgen, de uitspraak van een woord horen en de lijst van acties die worden uitgevoerd met het object / persoon zien.
  • Luisteren naar een bericht of dialoogvenster en de geschiedenis van de gesprekken bekijken.
  • ​Feedback op het slagingspercentage aan het einde van de missie. 
 • Op deze wiki zijn ook wat kritische opmerkingen over de game te vinden. De feedback is niet gedetailleerd genoeg, er is geen geen uitleg bij fouten, en bij de totaalscore wordt geen specifieke uitleg gegeven.
  Tooltips om de functies van de iconen aan te geven zouden handig zijn (oog, hand, spreker). Voor hulp moet de speler nu naar het help menu en daar alle informatie lezen - wat ingewikkeld kan zijn voor wie het Frans (nog) niet goed beheerst. 

Flexibiliteit en samenwerking

Spelers kunnen hun voortgang vastleggen. Op die manier is de game, die op zich behoorlijk uitgebreid is, goed binnen een lesuur in te passen. Leerlingen zouden samen missies kunnen uitvoeren.

Beschikbaarheid

De game wordt via een licentie gespeeld, individueel of voor de klas. Een klasselicentie kost 67 Euro, een individuele licentie kost 20 Euro. Llicenties zijn hier te koop.
Een demoversie van de game kan hier gespeeld worden.

Probeer de Databank Games uit met een gratis account. Je kunt daarmee games zoeken en het forum gebruiken. Extra informatie zoals je die hier ziet krijg je met een premium account (30 Euro per jaar) of een schoolaccount (300 per jaar, ongeacht het aantal gebruikers). 

donderdag 11 september 2014

Beeldverslag Seminar Onderzoek naar games in het onderwijs

In maart van dit jaar organiseerde de Sig Virtuality een seminar over onderzoek naar games in het onderwijs. met de volgende presentaties:

 • Keynote: De stand van zaken t.a.v. het onderzoek naar de effecten van games in het onderwijs Pieter Wouters, onderzoeker Game, Media & Agent Technology, Universiteit Utrecht
 • Onderzoek ‘Implementatie van games in het onderwijs’ . Ineke Verheul, Game Onderwijs Onderzoek 
 • Interview onderzoek bij docenten die games gebruiken . Jantina Huizenga, Universiteit van Amsterdam
 •  A study on the effects of a gamified learning arrangement on the motivation of students in the Rotterdam University of Applied Sciences. Robbert van der Pluijm, Consultant Education, Dpt. Innovation, IT-Workz B.V. 
 •  Virtual Pink Dolphin Assisted Learning for Children with Autism. Yiyu Cai, Nanyang Technical University, Singapore
 •  Gender differences in Learning Molecular Biology using Virtual Learning Environments. Sandra Tan, Hwa Chong International School (“Future School”), Singapore
 • A study on the efficacy of a virtual world in the context of internationalization. Jasper Grimmius, Team manager/teacher Information- and Processmanagement, Windesheim University of Applied Sciences
 • To find and use Games: Database “Games in Education”. Ineke Verheul, Game Onderwijs Onderzoek 

Een beeldverslag van alle presentaties vind je hier.

Seminar Kinect toepassingen in onderwijs en zorg

Op 5 november organiseert de Sig Virtuality een seminar over toepassingsmogelijkheden van Kinect. Kinect is een game waarmee je allerlei 'beweegspelletjes' kunt doen, vergelijkbaar met de Wii, maar de mogelijkheden voor onderwijs en zorg zijn veel breder dan dat. Zo kan Kinect worden ingezet voor bijvoorbeeld wiskunde en leesonderwijs, maar ook bij bijvoorbeeld autisme, Parkinson en rugklachten van verzorgenden (presentatie Derek Kuipers). Ook kun je daadwerkelijk een sport aanleren via Kinect, zoals uit onderzoek is gebleken (presentatie Jaap Kleinpaste).
Tijdens het seminar kunnen de deelnemers de Kinect toepassingen 'aan den lijve' ervaren.

Tijd en locatie
Het seminar is op 5 november 2014, van 13.00-17.00 uur op Windesheim in Zwolle (gebouw A, LAB21, ruimte A0.73/A0.76).D De toegang is gratis.

Voor wie
Het seminar is bedoeld voor docenten, studenten, adviseurs, bedrijven in dit segment en andere belangstellenden.

Programma
•  Hands-on presentatie: Kinect bij het voorkomen van rugklachten in de verpleging
   Derek Kuipers, NHL University of Applied Sciences, New Breed Media

• Hands on presentatie: Een sport leren met Kinect
  Jaap Kleinpaste, lectoraat Bewegen, School en Sport van hogeschool Windesheim

• Presentatie: Voorbeelden van toepassingen van Kinect op school en in de zorg
  Ineke Verheul, Game Onderwijs Onderzoek

U kunt hier inschrijven.

donderdag 4 september 2014

Gratis premium account voor de 200e gebruiker van de Databank Games

We zijn bijna bij de 200 gebruikers van de Databank Games! De tweehonderste gebruiker kan een jaar lang gratis alle informatie uit de databank gratis bekijken - en hopelijk gebruiken in zijn/haar les!

woensdag 3 september 2014

Minecraft kun je ook voor rekenen en wiskunde gebruiken!

Uitgelicht uit de Databank Games

De komende tijd breng ik in deze blog regelmatig een van de games uit de Databank Games voor het voetlicht, met alle informatie die je kunt gebruiken om de game effectief in te kunnen zetten.
Met name entertainment games kunnen vaak voor verschillende leerdoelen worden ingezet. Elk van die inzetmogelijkheden wordt dan apart in de Databank opgenomen. 
Minecraft is bij uitstek een game die zich voor veel verschillende vakken leent, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, taalonderwijs, natuurkunde, technologie, ruimtelijke ordening en inderdaad ook wiskunde en rekenen!


Wat is Minecraft (voor wie het nog niet kent :))


Minecraft is een virtuele wereld waarin spelers kunnen bouwen met Lego-achtige blokken, grondstoffen kunnen verzamelen als kolen, wol, erts en edelstenenen en waarin ze monsters te lijf kunnen gaan. Er zijn drie manieren waarop de game gespeeld kan worden: de creative mode, survival mode en hardcore. In de survival mode moeten spelers er overdag voor zorgen dat ze een schuilplaats bouwen en andere verdedigingsmaatregelen treffen, omdat de monsters 's nachts op jacht gaan. In de hardcore mode wordt je wereld gewist als je doodgaat en moet je dus opnieuw beginnen.
Daarnaast  zijn er vele, door gebruikers gemaakte scenario's beschikbaar, zoals Jurassic Park, Tornado's etc. Op sommige servers zijn ook al economische systemen, waarbij spelers handel met elkaar kunneh drijven. 
Er is een docenten interface, waarin de docent dingen kan regelen. De docent kan bijvoorbeeld leerlingen berichten sturen, ze even stilzetten, ze verplaatsen naar waar de docent is, opdrachten sturen, ze helpen met bouwe en in 'kijk mode' gaan.  

Een groot voordeel is dat leerlingen de game vaak al kennen; Minecraft is enorm populair. De bediening is niet heel makkelijk, maar leerlingen leren die toch snel. Hoe docenten Minecraft inzetten voor rekenen en wiskunde

 • Grafieken: gebruik de Minecraft blokken om leerlingen histogrammen te laten maken, voor visuele representaties.
   
 • Oppervlakte, volumegeef leerlingen een set blokken om te ontdekken hoeveel vormen ze kunnen maken binnen een specifieke oppervlakte of volume.
   
 • Schaal: laat leerlingen iets maken met als gegeven: 1 blok = 1 meter. Verander daarna de schaal.
   
 • Kansberekening: zet een experiment op over experimentele en theoretische kansberekening. Een video over de setup is op you tube te vinden.
   
 • Een Deens voorbeeld van een docent speciaal onderwijs: leerlingen maken een game waarmee je wiskunde kunt leren en leren dat zo zelf.
   
 • Deze docent gebruikt Minecraft als referentiepunt voor algebra. Hij doet nog veel meer met Minecraft (biologie bijv) en blogt daar uitgebreid over.
   
 • Minecraft leent zich goed voor geometrie en meetprincipes.  Deze docent gaf leerlingen uit groep 7, 8 een aantal uitdagingen in Minecraft die met breuken en percentages te maken hadden.  De docent bouwde een structuur en de leerlingen moesten erachter zien te komen welk percentage van elk materiaal hij daarbij gebruikt had. Daarna moesten zij een huis bouwen waarin ze bepaalde percentages van blokken moesten gebruiken.  

Flexibiliteit en inzetbaarheid

Omdat leerlingen in een virtuele wereld als Minecraft van alles kunnen bouwen, leent zo'n wereld zich goed voor rekenen en wiskunde, zowel in de vorm van zelf doen als van demostraties/opdrachten uitvoeren. Minecraft is inzetbaar voor o.a. grafieken, oppervlakte, volume, schaal, algebra, kansbekening, waarschijnlijkheid, breuken, perecentages, wiskunde, rekenen en geometrie

Samenwerking

Minecraft leent zich goed voor samenwerking in paren/teams.

Beschikbaarheid

 • Er is een speelbare demo op de Minecraft site, met een aantal tutorial filmpjes. De game kost ongeveer 20 Euro en kan op de pc en op de Mac gespeeld worden. Daarnaast is er een Minecraft Pocket Edition voor Ios en Android, en een Xbox 360 Edition.
   
 • Een Minecraft server opzetten (op je eigen pc bijv) is makkelijk en goedkoop, bijvoorbeeld via MinecraftEdu. Scholen krijgen 50% korting, er zijn versies speciaal voor het onderwijs, tutorials, server software, world building tools, een gratis bibliotheek van werelden, levels en activiteiten en een forum. Er is een samenwerkingsverband tussen de VS, Finland en makers in Zweden.
   
 • Er is een minecraftomgeving voor docenten om uit te proberen met andere docenten
   
 • Er is ook een Nederlands Minecraft forum
   
 • Op You Tube zijn goede instructievideo's te vinden, zoals deze.
   
 • Fans maken mods: ‘Zo zijn spelers ook bereid om honderden uren te steken in het maken van verhalende custom maps en textures die het spel een nieuw uiterlijk geven’.
   
 • Docent Arjan Lindeboom (you tube: World of Tilia, Minecraft Video’s) werkt mee aan een nederlandse vertaling van Minecraft.
   
 • Voor de tabletversie is er een gratis lite app (beperkt) en een Pocket Edition (6 Euro, wat uitgebreider)
Probeer de Databank Games uit met een gratis account. Je kunt daarmee games zoeken en het forum gebruiken. Extra informatie zoals je die hier ziet krijg je met een premium account (30 Euro per jaar) of een schoolaccount (300 per jaar, ongeacht het aantal gebruikers).