dinsdag 31 augustus 2010

Pilot Multidisciplinair gebruik van EDUsim-NL: wat gaan we doen?

In deze pilot wordt nagegaan hoe multidisciplinair gebruik van virtuele werelden, i.c. OpenSim, kan worden vormgegeven. Multidisciplinair gebruik van een virtuele omgeving kan een grote meerwaarde hebben voor het onderwijs, maar wordt tot dusver nog vrijwel nergens daadwerkelijk toegepast.
Het scenario dat in deze pilot zal worden uitgeprobeerd moet nog verder uitgewerkt worden, maar de contouren staan inmiddels vast.
Binnen de hogeschool Leiden wordt aan de pilot deelgenomen door studenten van de opleiding Forensische ICT. Een van de competenties die in deze opleiding verworven worden is spraak en audio onderzoek. Aan de hand van audio opnamen moet een forensisch ICT-er bijvoorbeeld een spreker kunnen identificeren d.m.v. een forensisch-linguistische analyse, moet hij kunnen bepalen of de opname bewerkt is, of stemmen verdraaid worden etc.
Spraak staat ook centraal voor andere deelnemers aan het EDUsim project, de virtuele taaldorpen. Digischool heeft er een Engels taaldorp ingericht: Chatterdale.
Teams van studenten forensische ICT moeten een misdaad oplossen door de inwoners van Chatterdale – leerlingen uit het VO – aan de tand te voelen. Door de opnamen van de ondervragingen te analyseren moeten de studenten achter de ware toedracht zien te komen. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten. De leerlingen oefenen datgene waar het taaldorp voor bedoeld is: Engels spreken. De studenten oefenen met de uitvoering van audio- en spraakonderzoek. Op die manier kan één en dezelfde toepassing: het taaldorp, worden ingezet voor meerdere disciplines tegelijk, waarbij die disciplines elkaar kunnen ‘gebruiken’.
Volgens planning wordt het scenario in oktober/begin november uitgevoerd. Ik houd u op de hoogte!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten